El concejal de Cultura, sobre el Carnaval infantil