La portavozdel PSOE, Cristina Vélez, sobre el tranvía

La portavozdel PSOE, Cristina Vélez, sobre el tranvía