La concejala de Cultura, Gema García Torres, sobre FITEC 2019