Declaraciones del concejal de Cultura, Pablo Sánchez